موقعیت مکانی شرکت توسعه تجهیزات غواصی ایرانیان

تن پوش شرتی بچگانه HIPPO 1.5MM

تن پوش شرتی بچگانه  HIPPO 1.5MM

جدار خارجی: Nylon استاندارد

جدار داخلی : Nylon استاندارد

زیپ: استاندارد

مچ وآستین : Lycra UV protection