درای سوت Voyager Drysuit

درای سوت ضد آب مخصوص استفاده در عملیاتهای نجات

4 میلیمترنئوپرن فشرده
ورودی عقب BDM فلزی زیپ با محافظ
مهر و موم گردن و مچ دست نئوپرن
 دریچه های تورم و دریچه های خروجی، در موقعیت های استاندارد قرار گرفته است
جیب حمل و نقل بر روی ران چپ
حفاظت زانو بر روی چاپ
پرانتز داخلی
دارای چکمه های سخت تنها با دوام