تن پوش نیمه خشک MASTERDRY

تن پوش نیمه خشک MASTERDRY

جدار خارجیNylon : 300%+ فوق الاستیک و انعطاف پذیر

جدار داخلی: فیبر حرارتی نرم

زیپ: Titex غیر قابل نفوذ/ مچ دست و پا : دو لایه مخروطی از جنس و نرم

کلاه مجزا با سیستم تخلیه هوا