تن پوش IFLEX 5MM

تن پوش IFLEX 5MM

جدار داخلی: فوق الاستیک 

جدار داخلی : نرم Plush

زیپ: YKK

مچ دست و پا : سیستم تک لایه مخروطی

کلاه: اختیاری