تن پوش RESORT 5.5MM

39,600,000 ریال بدون مالیات.

100 قلم

تن پوش RESORT 5.5MM

جدار خارجی: Nylon استاندارد در Techspan فوق الاستیک( فقط برای مدل 7 میلیمتری در قسمت کلاه و سینه)

جدار درونی: Plush نرم

زیپ: YKK

مچ دست و پا: batwing flap زیپ

کلاه: متصل