درای سوت رابر 1000g RE Thor Drysuit

درای سوت رابر مناسب استفاده در آبهای آلوده با ph  بالا و مواد شیمیایی و اسیدی

مقاوم در برابر نفوذ شیمیایی و بیولوژیکی
سه نوار آویزان زندگی در محل های مهر و موم تقویت شده
CE تایید شده