1000g Black Thor Drysuit

     مقاوم در برابر نفوذ شیمیایی و بیولوژیکی
     سه فاز تقویت برای زانوی و زیر بغل
     تایید شده CE

     برای دریافت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.