5mm Beaver Tail 2 Piece Wetsuit

      پانلهای Superstretch
     حفاظت از زانو کولار، که به شلوار چسبانده و بافته شده است
     می توان  مشخصات مشتری از جمله آرم / برچسب را اضافه کرد
     پد پایدار در شانه ها
     مهرهای سر آستین دارای  زیپ هستند
     پوشش Ti-Ax® Thermocote
     تمام درزها: سه تایی - چسب و کور خیس شده
     خط گذاری تکی و بافت نرم برا آرنج و زانو و بازو ها

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید