تن پوش زنانه SENSE LONG 3MM

تن پوش زنانه 3 میلیمتر

جداره خارجی: Nylon با پوشش فوق الاستیک دور یقه، دور سینه ، زیپ و دست ها.

جداره داخلی: Nylon

زیپ استاندارد فلزی

مچ دست و پا: حلقه توریدال

کلاه ندارد