پکیج رگلاتور - اختاپوس و دهنی RENTAL KIT

53,000,000 ریال بدون مالیات.

25 قلم

پکیج رگلاتور - اختاپوس و دهنی RENTAL KIT

مواد مرحله اول : صفحه برنح با پوشش کروم براق

مواد مرحله دوم: تکنو پلیمر فوق سبک

ویژگی مرحله اول: پیستون متعادل کننده

ویژگی مرحله دوم : سیستم ایمنی قفل غشا

1 خروجی HP 

4 خروجی LP