موقعیت مکانی شرکت توسعه تجهیزات غواصی ایرانیان

اسنورکل FAST TECH

اسنورکل FAST TECH

جنس دهن گیرسیلیکونی و جنس بدنه دهن گیر ABS و لوله PVC است .

دارای دهن گیر آناتومیک و شیر تخلیه و خاصیت ضد نشتی 

قابلیت انعطاف قسمت پایین لوله اسنورکلر