ماسک MANTRA

ماسک MANTRA

دارای فریم سیلیکونی و عدسی شیشه گرمادیده یکپارچه همراه با جعبه محافظ شفاف