موقعیت مکانی شرکت توسعه تجهیزات غواصی ایرانیان

تن پوش RESORT 7MM

تن پوش RESORT 7MM

جدار خارجی: Nylon استاندارد در Techspan فوق الاستیک( فقط برای مدل 7 میلیمتری در قسمت کلاه و سینه)

جدار درونی: Plush نرم

زیپ: YKK

مچ دست و پا: batwing flap زیپ

کلاه: متصل