موقعیت مکانی شرکت توسعه تجهیزات غواصی ایرانیان

تن پوشPRIVILEGE XT 5 MM

PRIVILEGE XT 5 MM

جدار خارجی: Nylon XT+Techspan فوق الاستیک( فقط برای مدل 7 میلیمتردر قسمت کلاه و سینه) 

جدار درونی: فیبر خشک

زیپ: YKK

مچ دست و پا: Aquastop

کلاه: متصل