موقعیت مکانی شرکت توسعه تجهیزات غواصی ایرانیان

تن پوش BODYFIT 1.5 MM

$ 0 بدون مالیات.

تن پوش BODYFIT 1.5 MM

جدار خارجی: Nylon Smooth Skin

جدار خارجی: Nylon استاندارد

زیپ استاندارد با لبه های مقاوم

مچ دست و پا: حلقه ی توریدال

بدون کلاه