موقعیت مکانی شرکت توسعه تجهیزات غواصی ایرانیان

تن پوش SENSE SHORT 2.5MM

تن پوش SENSE SHORT 2.5MM

جداره خارجی: Nylon با پوشش فوق الاستیک دور یقه، دور سینه ، زیپ و دست ها.

جداره داخلی: Nylon

زیپ استاندارد فلزی

مچ دست و پا: حلقه توریدال

کلاه ندارد