موقعیت مکانی شرکت توسعه تجهیزات غواصی ایرانیان

تن پوش شرتی بچگانه CIAO KID 2.5MM

تن پوش شرتی بچگانه  CIAO KID 2.5MM

جدار خارجی: Nylon استاندارد

جدار داخلی : Nylon استاندارد

زیپ: استاندارد

بدون مچ ،آستین و کلاه