موقعیت مکانی شرکت توسعه تجهیزات غواصی ایرانیان

رگلاتور NX 100 NITROX

رگلاتور

مرحله ابتدایی : صفحه برنج ، کروم براق

مواد مرحله دوم: تکنوپلیمر، الاستومر، اجزای فلزی و پوشش با تکنولوژی بهبود سایش و خراشیدگی

2 خروجی HP

5 خروجی LP