موقعیت مکانی شرکت توسعه تجهیزات غواصی ایرانیان

رگلاتور P-SYNCHRO

رگلاتور P-SYNCHRO

مواد مرحله اول :

صفحه برنج با کروم براق

ویژگی های مرحله اول : پیستون متعادل کننده

مواد مرحله دوم: تکنو پلیمر فوق سبک

ویژگی مرحله دوم : سیستم ایمنی قفل غشا

1  خروجی HP

4 خروجی LP