موقعیت مکانی شرکت توسعه تجهیزات غواصی ایرانیان

فین بندی پروپالشن | Seac Propulsion

( )

فین غواصی پروپالشن | Seac Propulsion

  • تناسبی عالی بین نیرو و عملکرد

  • تیغه تکنوپلیمر با فرمول خاص

  • جمع آوری، بازداری و هدایت کانال‌های سیال آب بدون هیچگونه پراکندگی

  • کفش لاستیکی ترموپلاستیک با ورودی فراوان  و بند با مقطع بالا

فین غواصی پروپالشن | SEAC PROPULSION

ترکیب مهندسی فوق پیشرفته و پیشرفت‌های اخیر در علم مواد، فین غواصی پروپالشن سیاک، سازش و تناسب کاملی بین عملکرد و نیرو ارائه می‌دهد. کانال‌های دینامیک سیال روی تیغه تکنوپلیمر فرموله شده ویژه آب را بدون هیچگونه  پراکندگی جمع آوری، بازداری و هدایت می‌کند. کفش لاستیکی ترموپلاستیک پهن، راحتی و پشتیبانی مناسبی را ارائه می‌دهد، در حالی که سگک ایمنی دو دکمه از باز شدن تصادفی در آب جلوگیری می‌کند. سیاک که در سال 1971 در ایتالیا تأسیس شد، با افتخار همچنان در تولید تجهیزات غواصی با کیفیت بالا پیشتاز است و تضمین می‌کند که هر محصول به صورت جداگانه تأیید و آزمایش می‌شود.

متریال ویژه

تیغه فین تکنو پلیمر، ترکیب ویژه.

کانال‌های راهنما

کانال‌هایی در امتداد کل تیغه از پراکندگی آب جانبی جلوگیری می‌کند، برای نیروی محرکه بیشتر با تلاش عضلانی کمتر.