موقعیت مکانی شرکت توسعه تجهیزات غواصی ایرانیان

اسنورکل CICLONE

اسنورکل CICLONE

جنس دهن گیرسیلیکونی و جنس بدنه دهن گیر ABS و لوله PVC است .

دارای دهن گیر آناتومیک و شیر تخلیه و خاصیت ضد نشتی