موقعیت مکانی شرکت توسعه تجهیزات غواصی ایرانیان

اسنورکل JET

اسنورکل JET

دارای دهن گیر آناتومیک سیلیکونی با لوله PVC