موقعیت مکانی شرکت توسعه تجهیزات غواصی ایرانیان

ماسک X-FRAME

ماسک HERO

دارای فریم سیلیکونی و عدسی شیشه گرمادیده یکپارچه همراه با جعبه محافظ شفاف