موقعیت مکانی شرکت توسعه تجهیزات غواصی ایرانیان

ماسک MANTRA MD

ماسک MANTRA MD

دارای فریم سیلیکونی و عدسی شیشه گرمادیده یکپارچه همراه با جعبه محافظ شفاف