موقعیت مکانی شرکت توسعه تجهیزات غواصی ایرانیان

ماسک و اسنورکل 

ماسک و اسنورکل

شرکت Seac از تعهدات لازم برای توسعه ماسک ها و اسنورکل ها بر اساس طراحی و تولید آنها تحت کنترل مستقیم متخصصان ایتالیایی آگاه است.
این بهای لازم برای  نگهداری و تضمین اختصاصی نوآوری های تکنولوژی منحصربفرد، قابلیت اطمینان دائمی به محصول، و نام تجاری صریح و مورد احترام در طول زمان و نگه داشتن قول ها به مشتریان است.
این روشی است که طی آن ماسک ها و اسنورکل های Seac توسعه داده می شوند. ساخته شده برای برطرف کردن کامل نیاز ها نظیر قالب صورت و ...

لوله های آناتومیک، ماسک ها و دهنی ها از جنس سیلیکون مایع برای راحتی حداکثری، ماسک هایی با عدسی هایی گرمادیده و سگک های ارگونومیک برای تنظیمات دقیق و سریع .

همه اینها باعث می شود تا ما به قول هایی که با مشتریانمان داریم وفادار بمانیم.